دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(3)
(0)
مجوزها
به لطف پروردگار منان و با سعی و تلاش گروه تخصصی ایمن جویان توانستیم مجوزهای مربوط به حوزه سلامت شغلی ( معاینات بدو استخدام و دوره ای ) را از مراجع ذیصلاح دریافت نمائیم .
 مجوز بهره برداری مرکز تخصصی طب کار ( معاینات ادواری و بدو استخدام ) از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
 پروانه مسئولیت فنی مرکز تخصصی طب کار ایمن جویان ( آقای دکتر محمد مهدی مظهری ) بورد تخصصی طب کار
 مجوز معاینات سلامت شغلی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران