۱۳۹۵/۸/۲۲ شنبه
(5)
(0)
الزام انجام معاینات ادواری
الزام انجام معاینات ادواری
پس از انجام معاینات بدو استخدام توسط کارگر و یا کارمند استخدام شده ، از این پس طبق ماده 92 قانون کار ، کارفرما ملزم به انجام معاینات دوره ای کارگران و کارمندان خود حداقل سالی یکبار می باشد .
طی انجام این معاینات روند سلامت شغلی کارگران و کارمندان باتوجه به مخاطرات محیطی کار مشخص میگردد و اجازه ادامه کار در شغل مربوطه توسط پزشک متخصص طب کار صادر میگردد .
این معاینات که شامل :
1- تشکیل پرونده و نظریه کارشناس بهداشت حرفه ای
2- تست اودیومتری ( شنوایی سنجی )
3- تست اسپیرومتری ( تنفس )
4- تست اپتومتری ( بینایی سنجی )
5- معاینات پزشک
6- تست نوار قلب
7- آزمایشات خون
می باشد .
باتوجه به نوع مخاطرات شغلی افراد برنامه ریزی و طرح ریزی شده و پس از انجام معاینات و تست های مربوطه ، اشتغال بکار نامبرده از لحاظ ،
1- بلامانع بودن کار فرد ،
2- مشروط بودن کار فرد به رعایت برخی موارد ،
3- ارجاعیات پزشک ،
4- یا عدم صلاحیت انجام کار ، توسط پزشک متخصص طب کار مشخص میگردد .

در صورت عدم انجام این معاینات توسط کارفرمایان محترم ، علاوه بر جریمه شدن و معرفی به دادگاه توسط شبکه بهداشت و درمان مربوطه ، در صورت شکایت کارگر و یا کارمند در خصوص ادعا مبنی بر غرامت ناشی از بیماری شغلی باتوجه به اینکه پرونده پزشکی برای فرد مربوطه در سنوات مختلف وجود نداشته و مدرکی در خصوص این ادعا وجود ندارد ، متاسفانه کارفرما از سوی مراجع ذیصلاح مقصر شناخته شده و غرامت ناشی از بیماری شغلی را به فرد مربوطه باید پرداخت نماید .
این معاینات باتوجه به در برگرفتن قسمت های مختلف در صورت شروع بیماری و یا نقص جهت جلوگیری از تشدید این بیماری ها کارفرما را در انجام اقدامات اصلاحی نظیر اصلاح سیستم تهویه ، اطلاح سیستم روشنایی ، اصلاح سیستم ارگونومیکی محیط کار ، الزام به استفاده کارگران از وسایل حفاظت فردی ( PPE ) و ... و یا در تغییر شغل فرد مربوطه کمک می نماید .
/uploadfile/file_portal/site_2248_web/file_portal_end/بخش-محتوایی-سایت/اخبار/فصل-4-قانون-کار-(-حفاظت-فنی-و-بهداشت-کار-)(2)